N:o 43

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Adams skål, vår gamla far!
Du en hedersman vist var.
Skinböxor, kappa.
Kära Grand' pappa!
Du och Eva
Viste lefva,
Och i glasen nappa.

Fru mor Eva om du skull'
Stiga upp nu ur din mull,
Skulle du dricka,
Jäspa och nicka,
Röd och sköner;
Dina söner,
Flaskan til dig skicka.

Salig Malin, Pål och Per
Hvila från alt verlds besvär,
Hvar i sin gömma.
Det månd' oss ömma;
Låt oss dundra
Som sju hundra,
Och vår flaska tömma.

Salig Noach med sin Fru
Sofva sött och hvila nu;
Sofve de båda
Fria från våda!
Låt oss dricka,
Muntra, qvicka,
Och vårt lif beskåda.

Bara en är til af dem
Som bodt i Jerusalem,
Skomakarn gamla
Som måste famla
Kring med lästen,
Säger Prästen,
Tils vår verld skal ramla.

Gamla helgon, pick och pack,
Fly från mig med tusend tack;
Bacchus min fader
Han gör mig glader,
Där Han andas,
Rättlig blandas
Lyckans fagra blader.

Slå då glasen fulla i,
Bort med verldens bryderi,
Ängslan och nöden,
Och sjelfva döden!
Goda magar,
Glada dagar,
Blifve våra öden!