N:o 45

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Om ödet mig skull' skicka
En skön och dugtig flicka, :||:
At med sitt pip och qval
Mit öma bröst bedra;
    A a a a
Jag skull ej som andra göra,
Efter folkets sqvaller höra,
Den hänne ville röra,
Skull' mig betala bra.
    Ha ha ha ha :||:
Den hänne ville röra
Skull' mig betala bra.

När hon gick ut til andra
Så skull' jag hemma vandra :||:
Emellan Skafferi och Källarsvaln, hvaba?
    A a a a
Jag skull' intet bry min hjerna
Om den prydnad hon mig ärna,
Blott Bacchi saft och kärna,
Flöt i Buteljerna.
    Ha ha ha ha :||:
Blott Bacchi saft och kärna
Flöt i Buteljerna.

Om hon mig sängen neka,
Ell' ut åt dörren peka, :||:
Det kosta kanske på – men Mor hon vill så ha.
    A a a a
Om de främmande, kan hända,
Med Pistolerna upspända,
Mig kasta öfver ända,
Hvad skull' jag göra? hva?
    Ha ha ha ha :||:
Mig kasta öfver ända
Hvad skull jag göra? hva?

Där kommer till exempel
En andlig man ur Tempel :||:
Som med en vördig min drar af sig handskarna;
    A a a a
Som han är en man af värde,
Och jag trifs ej bland de lärde,
Så går jag mina färde
Och lämnar tofflorna.
    Ha ha ha ha :||:
Så går jag mina färde
Och lämnar tofflorna.

Och sen af garnisonen
Kom den och den Baronen, :||:
Min hatt i fenstret såg, bland andra hattarna,
    A a a a
Och jag skulle blott bejaka
At jag sofvit hos min maka,
Helt säkert jag mig staka,
Och stode Chapeau-bas.
    Ha ha ha ha :||:
Helt säkert jag mig staka,
Och stode Chapeaubas.

En an gång kunde hända,
Jag ville hem åt vända, :||:
Och ljuset ännu brann emellan luckorna,
    A a a a
At min Ängel börja spotta,
Mig båd' prygla och hundsfotta,
Och kanske ur sin potta
Gaf mig et cetera.
    Ha ha ha ha :||:
Och kanske ur sin potta
Gaf mig et cetera.

Men säj på tro och ära,
Säj, kan man mer begära, :||:
Än at jag sjelf ser bort och håller ljusena,
    A a a a
Sen när jag dem sjelf insöfver;
Kanske om jag då behöfver,
Knapt et glas vin blir öfver
För mitt besvär – hvaba?
    Ha ha ha ha :||:
Knapt et glas vin blir öfver
För mit besvär – hvaba?