N:o 48, Bacchi Bouptekning

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Bacchi Bouptekning.

November den femtonde dagen,
Et tusen sjuhundra och åttio tre,
Blef Bacchi Concurs företagen
Af samtlige Rådmän och Borgmästare,
Hos Mutter på Rostock vid bordet,
Så fromt vid den upgånde Soln;
Högädle Herr Preses tog ordet,
Och hängde sin Scharlakans kappa på stoln.

* * *


Kring rundeln af bordet utbreddes
Intekningar, Panter, Contracter och Köp.
Af Krögare, Krögare leddes,
Den ena han hicka, den andra han söp,
Den tredje placat liksom denna,
Han stod där med ögonen hop.
Notarien formera sin penna,
Men stack hänne miste i Krögarmors stop.

* * *


Herr Preses med skorpan i truten,
Och Lagboken bredvid sin Pontacs-Terrin,
Fant Rätten nu vara fullsuten,
Och Parten tilstäds på beramad termin;
Alt så med en sup han nu varna
Den nakna vår Bacchus på ed,
Gesundheit! i Ädle Lagfarna,
Sad Preses, och ragla med klubban på sned.

* * *


Bror Mollberg Curator ad litem,
Framräckte Patentet, och däri befans
I fast, en Ölkanna, och item
I löst, en Half ankare god Pomerans,
Som fast den fans redan utdrucken,
Togs up til sex daler Contant,
En dito Butelj något sprucken,
Som just til det högsta togs up til en slant.

* * *


Af klädes Persedlar als inga,
Förutan den väst däri Bacchus nu står.
Kling klang! ropa Preses, och klinga,
Det plagget i värde tolf öre; Gutår!
Och dessa nedkippade hasor,
Där tårna de hämta frisk luft,
Med öfriga paltor och trasor,
Kan intet värderas af menskligt förnuft.

* * *


Sålunda värderat och skrifvit,
Och ingen ting saknadt; hur sa' el hvaba?
Och som vi vid lagen förblifvit,
Så sjungom kamrater nu lustigt hurra!
Strunt i mina Björnars examen,
Er tjenare dricker er skål
Jag skänker Er lif och lekamen
Blott Punsch och Citroner förgylla vår bål.