N:o 50, Parternes Inställelse på Proclama-dagen

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Parternes Inställelse på Proclama-dagen.

Parterna syns kring Bacchus så röder,
Domare sitta desamma som sist,
Hvar en sin arm på ölbägarn stöder,
Under templets förgylda list.
Du där längst in i vrån,
Hvad heter du min Son?
Hvad heter du min Son, som dig föder och göder?
Utterquist! jo, så heter jag Bröder.
Vivat, vivat Bror Utterquist!

* * *


Ni där Betjenter äldsta på Staten,
Hör är det fredag ell' torsdag i dag?
Nej dä ä måndag gissar kamraten.
Klang fri måndag och lustigt lag!
Du där med halfva skon,
Hvad heter du Patron?
Hvad heter du Patron, du som sköflar nu faten?
Jag heter W . . z och skumpar för maten,
Och Instantierna känner jag.

* * *


Uff! si den där med Pontac kring truten,
Kors hur han frögdas i flickornas famn!
Ä'ke det du, som pantat Surtouten
För vår Bacchus - Hvad är ditt namn?
Skrif skrifvare, nå skrif -
Ditt namn du usla lif? -
Ditt namn du usla lif? - Skuffa till'n och kör ut'en.
Mörtberg mitt namn, från Tullen förskuten,
Fordom Tullnär i Cimbritshamn.

* * *


Än då den där, Fullmägtig, ty värre,
För Mor på Wismar vid Danto Staket? -
Min Principal så väl som min Herre
Prima Regula juris vet.
Än namnet då? - Sitt ner. -
Det angår intet er. -
Den blånan under ögat, i pannan det ärre'. -
Bland Advocater, fast bland de smärre,
Lik som ni lik så tjock och fet.

* * *


Klang då gutår! lät klockorna klämta,
Domrarne jäspa och himlen är blå.
Ännu en bål med fluidum hämta;
Och lät parterna bara gå.
Hvart hän då med förlof? -
Ponera Castenhof;
Ponera vid en bål at där svettas och flämta. -
Aldeles rätt, och utan at skämta,
Sen en kall sup där åfvan på.