N:o 53, Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark.

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark.

Som af Handlingarne, Bröder,
    Syns hur intricat
Brodren W . . z sin fordran stöder
    Blott på prat,
Och nu alldenstund som saken
    Är så delicat,
At man näpplig funnit maken
    Surrogat;
    Alt så
    Får gå
Med alt ihop til Kungs;
Och vivat Bacchi göromål!
Men ach!
Mer Rack
Och Pontac i vår bål
Se här et glas med rågadt mål.

* * *


Såleds meo voto, mera
    Stadgar ej vår lag;
Lätt då Bacchus få cedera,
    Så gör jag,
Den som intet har Contanter,
    Må, om han är svag,
Borga fritt på ur och panter.
    Vin i dag!
    Men du,
    Hör nu,
Din skål vid glaset sjungs,
Och vivat Bacchus Vinets Far!
    Men känn,
    Min vän,
Den Punschen han är rar;
Se här en saft så varm och klar,
Således meo voto, mera
    Stadgar ej vår lag;
Låt då Bacchus få cedera,
    Så gör jag.