N:o 8, Önskan af en Bacchi man

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Ach om vi hade, god' vänner, en Så
Ungerskt vin för vår strupa,
Och at vid såstången vi voro två,
Som hade lof til at supa!
Vi skulle ligga å knulla, Gud signe Guds lån!
Jag och kamraten med tungan i sån.
Ach! om vi hade, god' vänner, en Så
Ungerskt vin för vår strupa!

Ja! fast den sån vore tunger som bly,
Skull' han bli lätt til at bära;
Jag skull' med krafter och rosende hy
Lyfta min börda och svära;
Och min kamrat skulle ta mig i famn,
Dansa med stången och sjunga mitt namn.
Ach! om vi hade, god' vänner, en Så
Ungerskt vin för vår strupa!

Ej på trehundrade steg någon själ,
Nej ingen käft på trehundra;
Nej våra portar skull' stängas så väl,
Ingen skull' bulta och dundra;
Bulta nå'n dit, skull' vi lyfta vår stång,
Fäkta som bröder och dö på en gång.
Ach! om vi hade, god' vänner, en Så
Ungerskt vin för vår strupa!

Båd' uti urväder, solsken och slask,
Dunder och blixt och i torka,
Ja om från himlen föll änglar pladask
Neder i sån, skull' vi orka,
Orka at slås, köra opp dem til mån,
Taga basunen och dricka ur sån.
Ach! om vi hade, god' vänner, en Så
Ungerskt vin för vår strupa!