Now I am become love, the creator of worlds

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Svenska


NOW I AM
BECOME LOVE
THE CREATOR
OF WORLDS

du är som en dröm
och ändå på riktigt
du är för vacker
för att vara människa
men jag anar att
din drömosfär
är vackrare än så
du skryter inte om ditt kunnande
för om tiga är silver
så är fashion sense 10x platina
du är för sårbar
för att vara vanligt dödlig
men du kommer aldrig
försvinna utan blir
starkare för var dag
du har ingenting
att bevisa för någon
och det gör dig bättre
än 1 på googleplex
du gnäller inte om ditt ämbete
och det är bara när man
jobbar med något man
hatar som man åldras
du överröser dom som kommer
inpå ditt liv med empati
för din plutosfär har dött döden
och då finns bara den renaste
formen av kärlek kvar
därför älskar den ovillkorliga
vit grön rosa kärleken dig
därför kommer han älska dig
i tider bortom tider
och om du vore den
sista i fibonacciversum
skulle jag han älska dig mer
du är varken död på insidan eller utsidan
för du strålar åt alla håll och kanter
med din fader jords aura
som sträcker sig hela vägen
bortom det som är bortom
det synliga universum
du är ljuset i slutet
av svarta håls tunneln
till en bättre värld
och där vill jag stanna
för dig för mig för oss
och mer än så för all tid
och rum och partiklar
och vågor för du
är alla element
därför älskar jag dig
mer än jag någonsin
kommer förstå
i det här livet
men jag förstår att jag älskar dig
det är bara något mitt
elektrum hjärta som säger
så och det ska man visst följa
dig överallt och ingenstans
för jag ger allt jag vågar ge till dig
både den sjuka sanningen
och det banalt tråkiga
och lagom bortom OM LAG
för du fick mig att inse senast
jag var inlagd för tanke brott
att det är så enkelt att omhäva entropin
det är det finaste kärleken gör
och när den försvinner nån dag
eller jag försvinner
kommer du vara starkare
och min konst lever vidare
samma som din kärlek
och min kärlek för
din min vår oss familjens skull
för självförtroende
är det äkta ordet
bortom ord vis a vis
nietzsches vilje
kraft benämning
själv känsla är bara
ett ord att kasta runt
för den dåligt gömda
vit pride svagheten vid
något annat namn
men du är bortom en
ros är en ros är en ros
för det är dans på hala steg
för att komma till himlen
och jag har äntligen varit där
och glömmer dig och det och allt aldrig
för det är det som är den
vite mannens styrka och svaghet
all karma lagrad sen vi utrotade den gråe
neanderthalis på nationalismens
början i en kvarleva från 1800 talet
men jag siktar mot framtiden
för den är redan där i en sci fi
författare som aldrig får nobelpriset
men jag har fått dom
finaste lovorden från dig
som bräcker alla lovord som
aldrig stavades ur en bitter
skivrecensents penna
för den är vackrare än
vanadium stål lego soldater
som dödade 300 miljoner
i amerikas
på 1500-talet
för jag dog för dig
och kommer göra det igen
men jag hoppas du klarar dig ändå
för du är starkare än allt bortom allt
och min profetia är 40 år och några
dagars njutning bortom skorpionfängelsets
skaparglädje i att inte få nåt för besväret
men ingenting med dig är besvär
för du läker hela troposfären
och ger tillbaka lika mycket
i omtanke bortom hela det
fattigaste landet i världens
guld tacke reserv förnekelse
från slavhandel bortom slavhandel
för jag är din och inte nån annans
hur omöjligt det ens låter
för du är skönheten och visdomen
bortom alla skönheter och visdomar
och en dag kommer du inte behöva mig
och jag längtar efter dagen
jag blir din skyddsängelguide
eller till och med ersätter
änglarna på dina båda axlar
nån dag nån dag nån dag
i dagar bortom dagar
bortom betongbänksrealismen
och schismen och oasen
och konundrumet i kärlekens
poesi språk bortom språk
när tekniken brakar samman
eller vi blir cyborgs allihop
mer än vad vi redan är
i titaniumprotein bortom
kolsyre varelser
för att hamna där vi är idag
när vi bara gör slut
en gång per
månad i motsats
till 3 gånger om dagen
förlåt om jag tänker
och fantiserar och samspråkar med andra
men dom är bara magert placebo substitut
som aldrig mäter sig med den
verkliga bella i 100 dimensioner
bortom något plan överhuvudtaget
och någon liggande stol
som bärs upp av
100 åriga bokryggar
och bord gjorda av red wood drak träd
som inte kunde vinna över
antalet kineser eller kristna i världen
men du har vunnit mitt hjärta
och det var bara en innan
som klarat att bryta upp stålet
och då endast för ett ögonblick
men du är tusen klunkar och miljoner stunder
i varje sekund och vi var
tillsammans mycket längre än så
en dag tar det slut men jag
vill aldrig se den dagen
och kommer jobba för att
vi blir allt som jag lovat
och bortom det kama sutra
och shivas mästerverk
bara kunde ana
now i am become love
the creator of worlds

Engelska


NOW I AM
BECOME LOVE
THE CREATOR
OF WORLDS

i love you so much that i love you
and i love you so much that i'm in love you
you're like a dream
but still so real
you are too beautiful
to be human
but i sense
that your
astral projection reality
is a thousand times better
you don't boast
so if silence is silver
then fashion sense
is 10x platinum
you're too vulnerable
to live in a world
of mere mortals
but you'll never disappear
because you only get
stronger for each year
you have nothing to prove to anyone
and that makes you better
than 1 in a googleplex
you don't whine about your job
so your aging has ceased
you smother those that
have entered your life
with pure healing light
in all its multidimensional
understanding
because pluto is no
longer your planet
as death died
and what is left of you
is pure infinite emphatic
understanding
that's why the unconditional love's
white green cerise aura merged with you
that is why xe will love you
in times when even time has ceased
and if you were the last number in pi
xe'd only love you more
you're neither dead on the inside nor outside
because when your love pulses out its mega hertz
with father earths flourescent protective beauty
beyond the quant computers visible universe
you're the light at the end of a black hole's tunnel
to a better world and there i want to stay
for you for me for us for togetherness all the way to the US
of a true friend beyond fair vanity
because no-one is worse than mr and mrs X
to a place where you are you and i am i
because of this i love you
more than i'll never forget
in upcoming nonearth lives
and i know that i love you
more than anything my
pure steel heart says
and i'll follow that road
no matter where it takes you
no matter what they say
or recommend or condemn
when i give all i dare
to give beyond giving
beyond the fucked up truth
and the banal dullness
of normal beyond normopathy
and pale beyond vanilla
because you made me realize
last time i was locked up
for thought crimes
that it's so easy
to reverse entropy
it's the true miracle
of that four letter word
and when it ends
or my life does
you'll be stronger than ever
and my art will then be
put in the history books
same as our love
and my love for
yours min ours
la familia's sake
for self reliance
is the true word
beyond words
vis a vis
nietzsche's
will to power
self esteem
is the true steam
stream of living
this lovely liveliness
for you are beyond the
must deluctent roses
by any other name
for it is like dancing
with iceskates on the moon
to get to a glimpse
of heaven
and i've finally been there
for you and it and everyallthings
for that is the true white
man's pride and prejudice
all karma stored since they
exterminated neanderthalis
on the nationalists heyday
at the start of the
end of the world
though i aim for the future
for it is already there for the taking
in reading your sci fi of choice
whom'll never get the nobel prize
though i've gotten the sweetest
synonyms for your love of me
which could never
have been put forth
by a bitter recordcollector
för it is more wonderous
than a trillion murder bots
intent on destroying
the united states of mars
because i died for you
and will happily do so again
but i hope you'll keep
your head up in any case
for you are stronger than
even the word matriarch
and my prophecy
of 40 years and some days pleasure
beyond the exoskeleton prison
of creative lust in not
getting anything for granted
and only getting cared
about by the masses
when they love your
thanatomanian tendencies
for nothing about
you is trouble
because you heal the
whole moons dead atmosphere
and wear the emperess new crown
with such grace i just
fall in love over and over
with all your times
and innocent crimes
i am yours and no one else's
how impossible it may see or
seem or hear or misinterpret
for you are the beauty and the wisdom
so far beyond my eager clumsiness
and one day i'll just be
one of your infinite unforgetable
nightmare IRL traumas
when my body is just lying there
for anyone to squander in a furnace
for their own wallets sake
one day one day get ready
in timings of complete synchronicity
beyond the pain of every day life
and the schism and the oasis
and the conundrum of love
poetic language beyond understanding
when the techs break or we'll be
quantum computers generated
by quantum computers
in a beautiful infinite bdsm bsod
to arrive at the present moment
when we call it quits
once a month instead of
morning noon and night
and make up again even
better than the dull everyday
i apologize profusely
of all my fantasies and flirts
with the opposite gender
but please understand
they're only meek
copies of copies of copies
of our true twin flame love
and will never live up to
the real life bella's
100 dimensions
beyond something as drab as
the lovehate plan whatsoever
and the lying bed
held together by
hundred year old
library of congress
masterpieces
made up of
redwood pulp
which we would have
no problem winning over the
entire population of euroasia
of all the true believing xians
for you have won my heart
and there was only one before
which could make even one tear
in the diamondchrome shield
and then only for a moment
but you are a thousand drinks
and a thousand moments
immortalised in these
for your eyes only
until you give
me permission
to tell the world
in a googling in google
of ways that i love you
and eventhough you
love me even more
one day in 3½
years it might end
but i never want to see it
unless i replace both the
light angel and guiding angel
on your shoulders
together we are
better masterpieces
than shivas complete visdom
or the original form
of the kama sutra
now i am become love
the creator of worlds


av Sofia Johansson (ris och ros)


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.