Nyårsbön under kriget

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Hör oss, milde Fader, hör oss,
Du, som styr den vilda tid!
Livet ligger öppet för oss,
Låt oss gå dess ban i frid;
Låt oss bärga undan tiden
Någon ädel handlings skatt:
Dygden, hoppet, sinnesfriden
Följe oss i ålderns natt!

Låt oss bedja: "Frid på jorden,
Mänskorna en helig håg",
Intet slaveri i Norden,
Intet på den blåa våg!
Tider bättre än de flydda,
Samma mod, mer lycka blott!
Välstånd i den ringes hydda,
Dygder i de högas slott!

1808.