Odalbonden

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

 Å bergig ås, där står mitt hus,
 Högt över skog och sjö.
 Där såg jag första dagens ljus,
 Och där vill jag ock dö.
 
 Må ho, som vill, gå kring världens rund:
 vare herre och dräng den det kan!
 Men jag står helst på min egen grund
 och är helst min egen man.
 
 Mig lockar icke ärans namn.
 Hon bor dock i mitt bröst.
 Min skörd ej gror i ryktets famn.
 Jag skär den lugn var höst.
 
 Den jorden behärskar har tusende ben
 och väl tusende armar därtill.
 Men svårt är dem röra - min arm är ej sen
 att föra ut, vad jag vill.
 
 Jag tror ej böljans falska lopp,
 som far förutan ro.
 Den fasta jord, hon är mitt hopp,
 hon visar evig tro.
 
 Hon närer mig ur sin hulda barm
 den tid, som mig ödet gav.
 Hon fattar mig säkert, hon håller mig varm,
 då jag dör, uti djupan grav.
 
 Ej buller älskar jag och bång.
 Vad stort sker, det sker tyst.
 Snart märks ej spår av stormens gång,
 av blixten, sen den lyst.
 
 Men tyst lägger tiden stund till stund,
 och du täljer dock icke hans dar.
 Och tyst flyter böljan i havets grund;
 fast regnbäcken skrålande far.
 
 Så går ock jag en stilla stig:
 man spör om mig ej stort.
 Och mina bröder likna mig,
 var en uppå sin ort.
 
 Vi reda för landet den närande saft.
 Vi föda det - brödet är vårt.
 Av oss har det hälsa, av oss har det kraft,
 och blöder det - blodet är vårt.
 
 Var plåga har sitt skri för sig,
 men hälsan tiger still;
 därför man talar ej om mig,
 som vore jag ej till.
 
 De väldige härar med skri och med dån
 slå riken och byar omkull;
 tyst bygga dem bonden och hans son,
 som så i blodbestänkt mull.
 
 Mig mycken lärdom ej är tung,
 jag vet blott, var är mitt.
 Vad rätt är, ger jag Gud och kung
 och njuter resten fritt.
 
 De lärde, de rike, de bråka sitt vett
 att röna, vars rätt som är god.
 Mig ren är den rätt, som man värvt med sin svett
 och som man värjt med sitt blod.
 
 Jag går ej stadigt stugan kring;
 ty blir mig hågen varm,
 jag vandrar upp till Svea ting
 med skölden på min arm.
 
 Med mång' ord talar vår lagman ej
 för kungen i allmän sak.
 Men kraftigt är allmogens ja eller nej
 under vapnens skallande brak.
 
 Och om till krig man uppbåd ger,
 så gå vi man ur gård:
 där kungen ställer sitt banér,
 där drabbar striden hård.
 
 För älskade panten i moders famn,
 för fäder, för hem vi slåss.
 Och känner ej ryktet vårt dunkla namn,
 Sveakonungar känna oss.
 
 - - -
 
 Så sjunger glatt vid sprakande spis
 i den kalla vinterkväll
 den gamle man uppå bondevis
 med söner sin' i sitt tjäll.
 
 Han sitter och täljer sin ålders stav.
 Må hans ätt ej i Sverige se slut!
 Väl bondens minne sänks uti grav;
 men hans verk varar tiden ut.


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.