Skyarna tjockna

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med deß nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa ett slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar övervigten.

              Skyarna tjockna,
              Stjernorna slockna,
Stormarna tystna, som örat upfylt,
              Staden i dimma,
              Tornena glimma,
Månen försilfrar hvad solen förgylt.
              Hundarna skälla,
              Portarna smälla.
V:cllo.- - - Spänn nu din bas.
              Hvart man sig vänder
              Pottor i gränder
Klinga i gatan, hej lustigt Calas!

                    * * *

              Ställ dig vid bänken,
              Ragla mot skänken,
Känn dig nu före, hvar står din Butelj?
              Grumla'n och skaka'n,
              Och under hakan
Sätt nu fiolen och klunka och svälj;
              Spotta och trampa,
              Fila och stampa,
V:cllo.- - - Knäpp lite grand.
              Himlen dig löna,
              Se på den sköna:
Sömnen i ögat och ljuset i hand.

                    * * *

              Käraste bröder,
              Hjertat det blöder,
Nu har jag flickor och flaskor och ljus,
              Horn och Basuner,
              Kistor, Pauluner;
Se fader Berg med sin läder-carpus;
              Ulla i särken;
              Rör Speleverken,
V:cllo.- - - Hoppa och fläng!
              Vänner och fränder,
              Klappa med händer,
Släng, edra Satar, släng lagom, släng, släng.

                    * * *

             Låtom oss stimma;
             Ljusena glimma
Rundt ikring väggar, paneling och tak;
             Nu för jag ordet;
             Skinkan på bordet
Svept uti blommor, som reta vår smak;
             Allting oss retar.
             Spelman arbetar,
V:cllo.- - - Och gör en drill;
             Flickorna blunda,
             Lät oss åstunda,
Lät oss åstunda hvad hjertat det vill.

                    * * *

             Den som bedröfvad
             Bliver bepröfvad
Båd utaf lycka och afund och tid,
             Glömme sin lycka;
             Afund att trycka,
Gör han hvar tima här lustig och blid,
             Dansar i Salen,
             Tömer Pocalen,
V:cllo.- - - Ropar gutår,
             Slänger med armen,
             Tager i barmen,
Tumlar med Nymphen i sängen där står.

                   * * *

             Den som med pilar
             Vakar och hvilar,
Gör för sin sköna alting hvad han gör,
             Suckar och brinner,
             Tappar och vinner,
Tar en bit skinka och bränvin och smör.
             Hurra Camrater,
             Trät som Soldater;
V:cllo.- - - Stäm Fader Berg.
             Vi oss förlusta,
             Låtom oss rusta,
Än har vår himmel sin svartblåa färg.

                   * * *

             Släng edra Satar;
             Står du och pratar?
Sluta med pålskan det Fan far i dej.
             Hurra Courage!
             Släng ert Bagage,
Kasta Fiolen åt helfvite, hej!
             Hej han är rutten,
             Kasta'n i Putten;
V:cllo.- - - Lustigt, ge fyr!
             Lät mig få hurra,
             Supa och surra;
Venus jag följer, med Bacchus jag flyr.
 


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.