Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

 Sitter du ännu och ljuger
 Och ur flaskan suger,
 Hvälfver stopet och så sluger
 Uppå spelman ser?
 Kulkus! intet åt du krusar,
 Parten in nu rusar;
 Præses sitter ren och snusar,
 Räknar mynt och ler,
 Sportlen delar; Spelman spelar. — — — [V:cllo.]
 Klockan är, om jag ej felar,
 Elfva eller mer.
  
 Bredströms kärsta illa låter,
 Niger djupt och gråter;
 Caisa Wingmark skickar åter
 Præses ett tjog ägg.
 Uprop! Kulkus tag din värja,
 Du skall in och svärja.
 Kan du själen intet bärja?
 Hand på boken lägg.
 Fan är listig, jag är dristig, — — — [V:cllo.]
 Lagen klar, men rätten tvistig.
 Stryk dig om ditt skägg.
  
 Caisa se med stora buken,
 Hvit och ren och struken;
 Præses ruskar på Peruken,
 Och blir jäfvig sjelf.
 Hur han bläddrar uti Lagen,
 Præses denna dagen
 Synes sjelf med Themis tvagen
 Uti Fröjas Elf.
 Caisa niger, fram hon stiger; — — — [V:cllo.]
 Præses och Notarien tiger.
 Hvälf om stopet hvälf.


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.