Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Diktad vid Grafven. Dedicerad til Doctor Blad.

 Märk hur' vår skugga, märk Movitz Mon Frere!
 Innom et mörker sig slutar,
 Hur Guld och Purpur i Skåfveln, den där,
 Byts til grus och klutar.
 Vinkar Charon från sin brusande älf,
 Och tre gånger sen Dödgräfvaren sjelf
 Mer du din drufva ej kryster.
 Därföre Movitz kom hjelp mig och hvälf
 Grafsten öfver vår Syster.
  
 * * *
  
 Ach längtansvärda och bortskymda skjul,
 Under de susande grenar,
 Där Tid och Döden en skönhet och ful
 Til et stoft förenar!
 Til dig aldrig Afund sökt någon stig,
 Lyckan, eljest uti flygten så vig,
 Aldrig kring Grifterna ilar.
 Ovän där väpnad, hvad synes väl dig?
 Bryter fromt sina pilar.
  
 * * *
  
 Lillklockan klämtar til Storklockans dön,
 Löfvad står Cantorn i porten;
 Och vid de skrålande Gåssarnas bön,
 Helgar denna orten.
 Vägen opp til Templets griftprydda stad
 Trampas mellan Rosors gulnade blad,
 Multnade Plankor och Bårar;
 Til dess den långa och svartklädda rad,
 Djupt sig bugar med tårar.
  
 * * *
  
 Så gick til hvila, från Slagsmål och Bal,
 Grälmakar Löfberg, din maka;
 Där, dit åt gräset långhalsig och smal,
 Du än glor tilbaka.
 Hon från Danto bommen skildes i dag,
 Och med Hänne alla lustiga lag;
 Hvem skall nu Flaskan befalla.
 Torstig var hon och uttorstig är jag;
 Vi ä torstiga alla.


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.