Valans spådom

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Eddan - De nordiska guda- och hjältesångerna

Översättning från isländskan av Erik Brate, Orginaltitel: "Völuspá"

1.

 »Hören mig alla
 heliga släkten,
 större och smärre
 söner av Heimdall;
 du vill ju, Valfader,
 att väl jag täljer
 forntida sägner,
 de första, jag minnes.

2.

 Jättar, i urtid
 alstrade, minns jag,
 som mig fordom
 fostrat hava;
 nio världar jag minns,
 och vad som var i de nio,
 måttgivande trädet
 under mullen djupt.

3.

 I åldrarnes morgon,
 då Ymer levde,
 var ej sand, ej sjö,
 ej svala vågor;
 jorden fanns icke;
 ej upptill himlen;
 ett gapande svalg fanns
 men gräs fanns ingenstädes.

4.

 Innan Bors söner lyfte
 landen i höjden,
 de som mångberömd
 Midgård skapade.
 Solen strålade
 från söder på stenar,
 och gröna örter
 grodde i marken.

5.

 Solen kom från söder
 I sällskap med månen
 på höger hand
 över himlaranden.
 Solen ej visste,
 var salar hon hade,
 månen ej visste
 vad makt han hade,
 stjärnorna ej visste,
 var de skimra skulle.

6.

 Då drogo alla makter
 till sina domaresäten,
 högheliga gudar,
 och höllo rådslag;
 åt natt och nedan
 namn de gåvo,
 uppkallade morgon
 och middag också,
 eftermiddag och afton,
 för att med åratal räkna.

7.

 Asarne möttes
 på Idavallen,
 timrade höga
 tempel och altar,
 smedjor byggde,
 smycken gjorde,
 skaffade sig tänger
 och skapade verktyg.

8.

 På gården med brädspel
 de glada lekte,
 armod på guld
 fanns ingalunda,
 tills tursamöar
 trenne kommo,
 mycket mäktiga
 mör, från jättevärlden.

9.

 Då drogo alla makter
 till sina domaresäten,
 högheliga gudar,
 och höllo rådslag,
 vem dvärgars skara
 skapa skulle
 av blodig bränning
 och Blains ben.

10.

 Där var Modsogner vorden
 den mest förnämlige
 av dvärgar alla
 och Durin den andre;
 de gjorde många
 människobilder,
 dessa dvärgar, av jord,
 som Durin sade.

11.

 Nye och Nide,
 Nordre och Sudre,
 Austre och Västre,
 Alltjov, Dvalin,
 Bivor, Bavor,
 Bombur, Nore,
 An och Anar,
 Ae, Mjodvitner.

12.

 Veig och Gandalv,
 Vindalv, Train,
 Täck och Torin,
 Tro, Vitr och Lit,
 Na och Nyrad.
 Nu har jag dvärgarna
 - Regin och Radsvid -
 rätt omtalat.

13.

 File, Kile,
 Funden, Nale,
 Hepte, Vile,
 Hanar, Svior,
 Fra, Hornbore,
 Fräg och Lone,
 Aurvang, Jare,
 Eikinskjalde.

14.

 Tid är att dvärgar
 i Dvalins skara
 för människorna leda
 till Lovar i ättlängd;
 de som sandfältens säte
 sökte åt sig
 till grusslätterna
 från grundens sten.

15.

 Där var Draupner
 och Dolgtraser,
 Ha, Haugspore,
 Lävang, Gloe,
 Dore, Ore,
 Duv, Andvare,
 Skirver, Virver,
 Skavid, Ae.

16.

 Alf och Yngve,
 Eikinskjalde,
 Fjalar och Froste,
 Finn och Ginnar.
 Alltid skall minnas,
 så länge människor leva,
 denna långa räcka
 av Lovars förfäder.

17.

 Tills ur den skaran
 trenne asar,
 kraftiga och kärleksfulla,
 kommo till ett hus.
 De funno på land
 föga förmående
 Ask och Embla
 utan livsmål.

18.

 Ande de ej ägde,
 omdöme ej hade,
 ej livssaft, ej läte,
 ej livlig färg.
 Ande gav Oden,
 omdöme Höner,
 livssaft gav Lodur
 och livlig färg.

19.

 En ask vet jag stånda,
 den Yggdrasil heter,
 ett väldigt träd, överöst
 av vita sanden.
 Därifrån kommer daggen,
 som i dalarne faller,
 den står evigt grön
 över Urdarbrunnen.

20.

 Därifrån komma möar,
 som mycket veta,
 tre ur den sal,
 som under trädet står.
 Urd hette en,
 den andra Verdandi,
 man skar på trä
 namnet Skuld på den tredje.
 Lagar de satte,
 liv de korade
 för människors barn,
 männens öden.

21.

 Det fältslag minns hon
 först i världen,
 när de med spjuten
 spetsade Gullveig
 och i den Höges sal
 henne brände.
 Tre gånger brände de
 den tre gånger borna,
 ofta, ej sällan,
 dock än hon lever.

22.

 Heid hon hette,
 var till husen hon kom,
 en väl siande vala.
 Hon signade stavar,
 hon trollade, var hon kunde,
 trollade förryckthet.
 Alltid var hon älskad
 av onda kvinnor.

23.

 Då drogo alla makter
 till sina domaresäten,
 högheliga gudar,
 och höllo rådslag,
 om asarne skulle
 skada lida
 eller alla gudar
 ersättning få.

24.

 Spjut slungade Oden
 och sände bland flocken,
 det fältslaget ock
 var först i världen.
 Brutet var bröstvärn
 på borgen hos asar,
 över vapentagna fält
 kunde vanerna tränga.

25.

 Då drogo alla makter
 till sina domaresäten,
 högheliga gudar,
 och höllo rådslag,
 vem all luften
 med lyte blandat
 eller åt jättens ätt
 Ods mö givit.

26.

 Blott Tor slog till
 i trotsigt mod,
 han sällan sitter,
 då slikt han hör,
 Eder brötos,
 ord och löften,
 alla viktiga avtal,
 som växlats dem emellan.

27.

 Hon vet Heimdalls
 hornlåt bero
 på det himmelshöga
 heliga trädet.
 På detta ser hon svämma
 en sandblandad fors
 från Valfaders pant.
 Veten I än mer och vad?

28.

 Ensam satt hon ute,
 när asarnes skräckgud,
 den åldrige, kom
 och i ögat henne såg.
 »Vad frågen I mig?
 Vi fresten I mig?
 Allt vet jag, Oden,
 var ditt öga du gömde
 i Mimers brunn,
 den mycket berömda.
 Mjöd var morgon
 Mimer dricker
 av Valfaders pant.»
 Veten I än mer och vad?

29.

 Gav Härfader henne
 halsguld och ringar,
 fick visdomsord
 och varsel av stavar;
 hon såg vida omkring
 i varje värld.

30.

 Hon såg valkyrior,
 komna från fjärran,
 redo att göra
 ritten till Godtjod.
 Skuld höll sköld,
 och Skogul var den andra,
 Gunn, Hild, Gondul
 och Geirskogul.
 Nu äro Härjans
 härjungfrur nämnda,
 valkyrior, redo
 att rida på jorden.

31.

 Jag såg åt Balder,
 blodige guden,
 Odens barn,
 ett öde gömmas.
 Högt över slätterna
 smal stod vuxen
 och mycket fager
 misteltenen.

32.

 Från det trädet, som tycktes
 en telning vara,
 ett sorgeskott blev skjutet,
 och skytten var Höder.
 Balders broder
 blev boren inom kort,
 Odenssonen stred
 blott en natt gammal.

33.

 Sina händer han ej tvådde,
 sitt huvud han ej kammade,
 förrän på bålet han bar
 Balders fiende.
 Men Frigg grät
 i Fensalarna
 över Valhalls ve.
 Veten I än mer och vad?

34.

 Då kunde fängsel man vrida
 av Vales tarmar,
 ganska fasta voro
 fjättrarne snodda.

35.

 I kedjor såg hon ligga
 under Kittellunden
 en led skepnad
 med Lokes drag.
 Där sitter Sigyn
 i sorg hos maken,
 föga väl till mods.
 Veten I än mer och vad?

36.

 En å från öster
 genom etterdalar flyter,
 med svärd och stridsknivar;
 Slidr den heter.

37.

 Norrut stod
 på Nidaslätterna
 en sal av guld
 för Sindres ätt;
 en annan stod
 på Okolner,
 gästabudssal
 för jätten Brimer.

38.

 En sal såg hon stånda
 från solen fjärran
 på Nastranden;
 åt norr vetter dörren.
 Etterdroppar föllo
 in genom rökhålet,
 av ormars ryggar
 är rummet flätat.

39.

 Där såg hon i strida
 strömmar vada
 menediga män
 och för mord fredlösa
 och den, en annans hustru
 hemligt lockar.
 Där sög Nidhögg
 de dödas kroppar,
 vidundret slet männen.
 Veten I än mer och vad?

40.

 Österut i Järnskogen
 den åldriga satt
 och födde där
 Fenrers avkomlingar.
 En bliver mest
 av alla förnämlig,
 tunglets rövare,
 i trolls skepnad.

41.

 Han mättar sig med lik
 av män, som dött,
 gudars boning
 med blod besudlar.
 Svart blir solskenet
 om somrarne efter,
 all väderlek vansklig.
 Veten I än mer och vad?

42.

 Satt där på högen
 och slog harpan
 gygens värnare,
 den glade Eggder.
 Över honom gol
 i granskog med pors
 en fagerröd hane,
 som Fjalar heter.

43.

 Gol över asarne
 Gullinkambe,
 han hos Härfader
 härmännen väcker;
 en annan gal
 under jorden,
 en sotröd hane,
 i Hels salar.

44.

 Gram skäller gräsligt
 framför Gnipahålan;
 fjättern skall brista,
 fri varder ulven.
 Visdom vet jag mycken,
 långt vidare ser jag
 över segergudars väldiga
 slutliga öden.

45.

 Bröder skola kämpa,
 varandras banemän bliva,
 systrars barn
 sin släktskap spilla;
 hårt är i världen,
 hordom mycken,
 yxtid, klingtid,
 kluvna bliva sköldar,
 vindålder, vargålder,
 innan världen störtas;
 ingen man skall
 den andre skona.

46.

 Mims söner leka
 och slutödet tändes
 vid Gjallarhornets ljud,
 det genomträngande.
 Högt blåser Heimdall,
 med hornet i vädret;
 med Mims huvud
 håller Oden råd.

47.

 Då skälver Yggdrasils
 ask, där den står,
 urträdet jämrar sig,
 jätten blir lös.
 På resan till Hel
 rädas alla,
 innan Surts släkting
 slukar honom.

48.

 Vad är med asar?
 Vad är med alver?
 Allt Jättehem gnyr,
 asar hava möte.
 Dvärgarna stöna
 framför stendörrarna,
 bergväggens vise.
 Veten I än mer och vad?

49.

 Garm nu skäller gräsligt
 framför Gnipahålan;
 fjättern skall brista,
 och fri blir ulven.

50.

 Rym far från öster,
 på arm håller skölden;
 i jättevrede vrider
 världsormen sig;
 ormen piskar vågen,
 och örnen skriar,
 sliter lik, blek om näbben,
 och Naglfar lossnar.

51.

 Skeppet far från öster;
 över sjön skall Muspells
 ledung komma,
 och Loke styr.
 Vidunders yngel
 med ulven kommer;
 med dem är Byleipts
 broder i följe.

52.

 Surt far från söder
 med svedjande låga,
 stridsgudars sol
 av svärdet skiner.
 Stenberg störta,
 det stupar jättekvinnor;
 trampa dödingar Hels väg,
 och himmelen rämnar.

53.

 Ett andra lidande
 för Lin då kommer,
 när Oden går
 mot ulven att strida,
 och Beles bjärte
 bane mot Surt;
 falla då skall
 Friggs älskade.

54.

 Garm nu skäller gräsligt
 framför Gnipahålan;
 fjättern skall brista,
 och fri blir ulven.

55.

 Då kommer Segerfaderns
 son, den väldige,
 Vidar, att strida
 mot valplatsens odjur.
 På jättesonen
 till hjärtat svärdet
 med handen han stöter.
 Hämnad är då fadern.

56.

 Då kommer Lodyns
 lysande ättling;
 Odens son
 går mot ormen att kämpa
 I vrede denne dräper
 värjaren av Midgård.
 Från sitt hem all draga
 döda hädan.
 Nio fjät döende
 går Fjorgyns son
 fram från ormen,
 som ofrejd ej fruktar.

57.

 Solen börjar svartna,
 jord sänkes i havet,
 från fästet falla
 flammande stjärnor;
 upp ångar imma,
 och elden lågar,
 hettan leker högt
 mot himlen själv.

58.

 Garm skäller gräsligt
 framför Gnipahålan;
 fjättern skall brista,
 och fri blir ulven.

59.

 Upp ser hon komma
 för andra gången
 jorden ur havet,
 igen grönskande;
 forsar falla,
 örn flyger däröver,
 den som på fjället
 fiskar griper.

60.

 Asarne mötas
 på Idavallen
 och om jordens gördel,
 jätteormen, tala,
 föra sig till minnes
 märkliga öden
 och Fimbultyrs
 forntida runor.

61.

 Där skola åter
 de underbara
 guldspelsbrickorna
 i gräset hittas,
 som i tidens morgon
 dem tillhört hade.

62.

 Osådda skola
 åkrar växa,
 allt ont sig bättra;
 Balder skall komma.
 I Ropts segersalar
 sitta Balder och Höder,
 valplatsens gudar.
 Veten I än mer och vad?

63.

 Då kan Höner lyckans
 lotter kasta
 och de båda brödernas
 barn bebo
 det vida Vindhem.
 Veten i än mer och vad?

64.

 En sal ser fagrare
 än solen stånda,
 täckt med guld,
 på Gimle.
 Där skola hövdingtrogna
 härskaror bo
 och i allan tid
 äga hugnad.

65.

 Då kommer den mäktige
 till maktdomen,
 den starke, ovanifrån,
 han som styr över allt.

66.

 Då kommer dunklets
 drake flygande,
 en blank orm, nedifrån,
 från Nidafjällen.
 I fjädrarne bär,
 och flyger över slätten.
 Nidhögg lik.
 Nu skall hon sjunka.»