På sjön

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Förnyadt lif, förfriskadt blod
Ur öppnad värld jag drar;
Hur är naturen huld och god,
Som vid sin barm mig har!
Den klara vågen bär vår båt
Med rodrets slag i takt,
Och Alper möta på vår stråt
I hög och molnig prakt.

Öga, mitt öga, hvad är det du saknar?
Gyllne dröm, månne åter du vaknar?
Bort, hur gyllne än du är!
Skönt är lifvet också här.

I hvarenda bölja
Tusende gnistor glimma,
Fjärran toppar hölja
Sig i mjukaste dimma.
Morgonvind omsväfvar
Insjöns lummiga bukt,
Och i spegeln bäfvar
Strandens mognande frukt.'Samlade dikter af Carl Snoilsky - Femte bandet'

Goethe, Visor och Dikter


Goethe, Ballader

Sju engelska dikter


Béranger, Tio sånger


Sully Prudhomme, Fyra dikter


François Coppée, För kronan, skådespel på vers i fem akter


Första bandet | Andra bandet | Tredje bandet | Fjärde bandet | Femte bandet

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter