Ack, saliga, saliga äro de

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Ack saliga! saliga! äro de
Som andeligen äro arma.
Herren Christ vill dem själver sin rikedom ge
Och nådeligen sig förbarma.
Ty äro de fulle av vank och brist
Så äro de korade av Herren Christ
Att dela himmelens glädje.

Så vill jag lämna allt som jag har
Ty är det av ringa värde.
O tag mig Herre i ditt förvar
Och led mina jordiska färde.
Visst är väl jorden mycket grön
Och all dess fägring mycket skön
Men jag vet ju att ett är nödvändigt.