Vem kan längre hålla vakt

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Vem kan längre hålla vakt
emot allt som stormar.
Låt oss hålla husandakt,
medan världen gormar.

Världen har en farlig makt,
den vill slå ihjäl en.
Låt oss hålla husandakt,
ty det lugnar själen.

Än är jag för världen fri,
Ack, men huru länge.
Käre Herre, statt mig bi
mot dess fiskafänge.

Än är jag ej köttsens träl,
fast jag förnummit lustan.
Herre Jesu, hjälp min själ
och för kampen rusta'n.

Mänskofruktan hyser jag.
Hjälp mig, käre Herre!
Hjälp mig både natt och dag,
att det ej blir värre!

Är jag till förtvivlan bragt,
är jag trött till döden,
låt oss hålla husandakt,
ty det lindrar nöden.