Angående Jergen som förskref sig til Fan

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

 Fan i Fauteuillerna! stolarna kullra;
 Hej! bullra i dörrarna bullra;
 Sparka Fiolerna,
 Bullra med stolarna;
 Satan är kommen på baln.
 Granris kring skänken;
 Trumf! är di galn?
 Ankarn på bänken;
 Och tom står Pocaln.
 Jergen han jäser,
 Han spritter och läser
 Ner i källar svaln.
 Ach ich pin ein elend sinder
 Min Contract til ente går;
 Heert's ein mahl, jak mik ferpinder,
 Noch zwey år.
 Jak schall alle flicker kränke,
 På Schpelhusen vare flink,
 Altrich på min huchstru tänke,
 På Catrink.
 Schent Fiolen Schtemmer.
 Bringt mir pleck und penne
 Freylich hör jak tik nu till, tu Fan, vid ferschte fink.

 * * *

 Skynda dig Lotta och väggarna fäja,
 Rör föttren din gamla Galeja;
 Fönstren på hakarna,
 Ljus uti stakarna;
 Luckorna skrufva och stäng;
 Skumpa Canalje,
 Rör fötterna, fläng,
 Råstig i svalje;
 Nå snyt dig och släng;
 Damma och sopa,
 Och Movitz nu ropa,
 At hvirfla skruf och sträng.
 Mit min rete plut jak schrifver
 Tich nu thette Refersal,
 Thet jach mich nu öfvergifver;
 Kantz fatal!
 Thet jak ej vil vare nikter,
 Selten uti Kirken gå,
 Truget fille mine plikter,
 Klunke på,
 Chlemme alle kremper.
 Stockholm then Nofemper,
 Manu mea propria, auf Kruken Rosenthal.


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.