Om Bergströmskans Porträt

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Dedicerad til Herr Professoren och Ridd. Sergel

           Min Son!
   Dina kärl, dina skålar
   Kring din pensel i ordning stå, :||:
   Där du tyst i din vrå
   Din Fröjas ungdom målar.
           Min Son!
   Hör ej efter hur Krögarn skrålar,
   Se på den som din pensel afmålar;
   Dess ögons eld — hå, hå!
   Som Stjernan prålar. [Fin.]
   Movitz! ach! hvad du lycklig är!
   Ljufva besvär
   Båd för din hand
   Och snillets kraft!
   Från Paphos Land
   Et lån du haft,
   Ach et dyrbart lån!

 * * *

 Hvad fägring och behag! O Gudar hvad för tycke!
 Bindmössan skjuter fram et fint och krusadt stycke,
 Som uti bubblor bryta och ned åt nacken går,
 Där sist et rosigt band hopflätar Hännes hår.
 I öronen, hvad glans! en glans som högröd skiner;
 Dess Hängen menar jag, dess Hängen af rubiner,
 Som til förtjusning mer kring ögats vackra krets
 Fördunkla med sin brand en blommig silfverspets
 Det gröna Sidensars hvaraf bindmössan prålar,
 Fint vattrat, mörkt och slätt, just som Bror Movitz målar.
 En duk kring Hännes hals, mjällhvit som sjelfva snön,
 Sjelfsvåldigt fläktar opp, smårandig gul och grön;
 Och på de höga bröst en dubbel gullkjed spelar,
 Som prydd med en Smaragd i flere hvarf sig delar.
 Jag undrar just min Son — Slå i och sup mig til —
 När ögat bjuder dig, at hjertat intet vil.
 Men ach! hvad hon är skön när hon med hufvud nickar!
 Kolsvarta Ögonbryn, helt mörkblå Ögon-prickar,
 En mund som lifvets vår på sina läppar bär,
 En hy som helsans Gud en dödlig knapt förär.
 Nej du har ingen färg så liflig i din kruka,
 Så dyrbar på din sudd, så len och fin at bruka,
 Den ej naturens prål och tekning öfvergår;
 Et enda ögnakast din pensel ej förmår.
 Säg Movitz, har jag rätt? — hvi penslar du och dröjer? —
 Säg hvad den hvita kjoln för ädel fräckhet röjer?
 Lftröjan af hvitt taft och skor af gull-brocad.
 Ach! måla Movitz mer, men gör din tekning glad.
 Bergströmskans skål — Gutår! — hvars bild på duken prålar!
 Apelles led hans hand! Jag driker, och du målar.

 * * *

           Madam!
   Sitt nu ner, sitt helt stilla,
   Blunda med ögat en kärlig blund; :||:
   Dra nu litet på mund,
   Se hit min skönhet lilla.
           Madam!
   Något vackert sitt hjerta inbilla;
   Tänk på mej, Se på mej nu min lilla!
   Skjut bröstet litet fram;
   Min syn ej förvilla. [Fin.]
   Men! den min pensel bildat har,
   Sjelf mig bedrar;
   Ja jag blir kär,
   Förvillad, yr.
   God vänner här
   Om ram bestyr,
   En förgylder ram. [D.C.]
 Hålt Movitz! Gudar hjelp! du vandrar ju i drömmen.
 Hej Krögar Far! kom ut! han kastar sig i strömmen.
 Hålt Movitz! hålt min Son! din kärlek får sin lön.
 Nej nu går jag jag min väg och kastar mig i sjön;
 Hvar är min sabel? Marsch! — — — —


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.