Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus.

 Skratta mina barn och vänner;
 Säg om någon af er känner
 Den som står och spänner
           Stora Dulcian,
 Än den med peruken,
 Med Skinn-förklä för buken,
 Och Kappråcken af buldan.
 Bistert han mot noten grinar;
 Hör hur han Hobojan pinar; - - - [Oboe.]
 Gubben blåser så han tvinar.
           Un poco lento! - - - [Oboe.]
 Röret strängt han kniper,
 Och med truten piper,
 Gammal snäll och van.

 * * *

 Cajsa Lisa, lilla Piga!
 Fäll ej ögonen och bliga;
 Skall hon intet niga,
           Höra och se?
 Hör huru det klingar,
 Hur kärligt han nu tvingar
 Sitt knöliga Oboe.
 Alt för din skuld, Cajsa Lisa;
 Movitz vill din Namnsdag prisa, - - - [Oboe.]
 Gubben vill sitt hjerta visa.
           A tempo gjusto! - - - [Oboe.]
 Spela du, var glader;
 Dikta dina rader,
 Och din Nymph tilbe.

 * * *

 Broder Movitz, blås nu fakta,
 Så vill jag min Nymph upvakta,
 Vid mitt glas betrakta
           Skönhetens prål.
 Himlen nu förkorte
 Alt ondt! - Hurra! blås Forte.
 Kling klang! Cajsa Lisas skål!
 Hännes ögon hjertan sårar.
 Blås din Lymmel, hon mig dårar - - - [Oboe.]
 Du och jag vi fälla tårar.
           Ditt Nöt, Piano! - - - [Oboe.]
 Hännes Fest vi fira;
 Astrild kom och zira
 Nu mitt tungomål.

 * * *

 Mycket Guld och dyra skänker,
 Alt hvad som ditt hjerta tänker
 Och för ögat blänker,
           Blifve ditt val!
 Barn-fader åt Barnet,
 Jämt Fästmänner i garnet,
 Och Plåtsedlar utan tal!
 Borga intet Cajsa lilla,
 Låt Ducaten til dig trilla. - - - [Oboe.]
 Riktigt Movitz, blås och drilla,
           Un poco forte! - - - [Oboe.]
 Tag ditt glas min broder,
 Dränk i Bacchi floder
 Kärleks harm och qual.


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.