Blekingsflickorna

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

   Af all möjlig själaföda
Flickor dock jag föredrar.
Friska, glada, rosenröda,
Hur de sväfva, par om par!
        Hej! hvad lif och lust
        Här på Blekings kust!
Här finns ingen trånsjuk lilja,
Och här pratas ej persilja.

   Ingen flicka här behöfver
Hyckla oskuld, låtsa dygd,
Ty hon har så det blir öfver
För en sämre lottad bygd.
        Men ett skämt ej bryr
        Henne, så hon flyr.
Skämtet blott hon låter fara,
Står själf kvar och skrattar bara.

   Aj! mitt hjärta börjar picka!
Säkert blir på nytt jag kär,
Ty hvar enda blekingsflicka
Själf ett litet Bleking är,
        Gudaskönt och sällt,
        Fullt af blomsterfält,
Liljekullar, rosendalar,
Och på köpet näktergalar.

   Ack, det vore ljuft att blifva
Höfding för ett sådant län!
Då i stort jag skulle drifva
(Med mitt län på mina knän)
        Kyssars bränneri
        Blickars smuggleri,
Som det är i Bleking seden; –
Hvilket lif och hvilket Eden!

*
Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.