Flyttfoglarne

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

J, flyktande gäster på främmande strand,
När söken J åter ert fädernesland?
När sippan sig döljer
I fädernedalen,
Och bäcken besköljer
Den grönskande alen:
Då lyfta de vingen,
Då komma de små,
Väg visar dem ingen
I villande blå;
De hitta ändå.

De finna så säkert den saknade nord,
Der våren dem väntar med hydda och bord,
Der källornas spenar
De trötta förfriska,
Och vaggande grenar
Om njutningar hviska,
Der hjertat får drömma
Vid nattsolens gång,
Och kärleken glömma
Vid lekar och sång,
Att vägen var lång.

De lyckliga glada, de bygga i ro
Bland mossiga tallar sitt fredliga bo;
Och stormarne, krigen,
Bekymren och sorgen,
De känna ej stigen

Till värnlösa borgen,
Der glädjen behöfver
Blott majdagens brand
Och natten, som söfver
Med rosende hand
De späda ibland.

Du flyktande ande på främmande strand,
När söker du åter ditt fädernesland?
När palmerna mogna
I fäderneverlden,
Då börjar du, trogna,
Den fröjdfulla färden,
Då lyfter du vingen,
Som foglarne små,
Väg visar dig ingen
I villande blå;
Du hittar ändå.
Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.