Hvad vill du?

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

<dikt>

  »Hvad vill du?» flickan sade

Till mig i torsdags kväll, Då ömt min hand jag lade På hennes hand, så mjäll. »Jag vill ... jag ville bara ... Just ingenting jag vill.» »Nå, så låt handen fara, Och sitt nu vackert still!»

  I fredags djärft jag förde

Kring hennes lif min arm. »Hvad vill du?» strax jag hörde Från purpurläppen varm. »Jag vill ... jag ville bara ... Just ingenting jag vill.» »Nå, så låt armen fara, Och sitt nu vackert still!» <(dikt>
Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.