Klingar väl vid Flöjtraver

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

 Systrar hören min musik
 Utaf Flöjtraverer. - - - [Flauto.]
 Ljuder örat skärer. - - - [Flauto.]
 Under löje, stoj och skrik
 Verldsbekymret vik.
 Kära Systrar låt oss alla glada blifva;
 Låt oss våra lustar fria tyglar gifva;
 Hvar en följe sitt begär;
 Glöm alt lifs besvär.
  
 * * *
  
 Ge nu Flöjterna en ton,
 Blås för hela laget. - - - [Flauto.]
 Nymphen är i taget, - - - [Flauto.]
 Och vid Kärleks Gudens Tron
 Dansar jag och Hon.
 Skjöna ögon hvälfva kring och kasta strålar;
 Nymphen ger sin hvita hand, kors hur hon prålar!
 Hur hon sjunger, Ma Bergere!
 Glöm alt lifs besvär.
  
 * * *
  
 Kors hvad pragt i Fröjas tjäll!
 Flöjtraverer klinga - - - [Flauto.]
 Och de skjöna springa. - - - [Flauto.]
 Flöjten ännu högre ställ;
 Blåsen bra i qväll.
 Si Cupido med sin fackla hur han ljungar;
 Fötterna i språng, och hela golfvet gungar.
 Bara vällust finnes här;
 Glöm alt lifs besvär.
  
 * * *
  
 Mina Bröder, lif och mod!
 Dansa hör de spela. - - - [Flauto.]
 Kom och hjertan dela. - - - [Flauto.]
 Ingen svart och ängslig blod;
 Flaskan vår klenod.
 Mina Barn förr'n skönhet skall Ert hjerta fåra,
 Låten Bacchus häldre få Er hjerna dåra;
 Och i Vinet glad och kär
 Glöm alt lifs besvär.


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.