Til Bröderne och Systrarna på Lokatten

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Klingar väl vid Valdthorn

 Hej! sade Fredman hvar gång han hörde Valdthorn börja skråla,
                         Och spelmän såg: — — — [Corno.]
 Verlden är ej så ful, som vi hänne ängslig afmåla
                         Med storm och våg; — — — [Corno.]
      Alt leker för vår håg,
      Skönhet i hvar ögna stråla,
      Bränvin och dubbelt Öl ha vi nog,
           Fioler på hvar krog.
  
 * * *
  
 Käraste Systrar uppå Lokatten, heder, tack och ära!
                         Och full Musik; — — — [Corno.]
 Holländska pipor, Regarns-peruker, Ryssar som svära,
                         Och Jungfru-skrik. — — — [Corno.]
      Den Båtsman han är rik,
      Til Dublin ska han med Tjära;
      Han där med långa böxorna står,
           Han fick bra stryk i går.
  
 * * *
  
 Edra Markattor stå intet där i fenstret, Hut! och kika,
                         Bjud opp och nig. — — — [Corno.]
 Blås Edra Satar, nu blåser en, blås alla tillika,
                         Blås som i krig. — — — [Corno.]
      Hej lustigt! svinga dig
      Anna Stina och Fredrica.
      Kjolarna upp, Solfjädren i hand
           Gutår, en Sup ibland.
  
 * * *
  
 Ge Fader Berg nu bränvin, han korsgeväret står och stöter.
                         Du raska dräng! — — — [Corno.]
 Gräsgröna Böxor, blå Råck, grå Väst, kors hvad du är söter!
                         Med gult gehäng. — — — [Corno.]
      En Hyrvagn, vänster sväng!
      Ser du inte kusken höter?
      Glasögona på Näsan; Gevär!
           Nu balen öpnad är.
  
 * * *
  
 Bröder och Systrar klappa med händren, Valdthornen de träta.
                         Se Mamsell Spaas. — — — [Corno.]
 Rosende röda kjortlar, och blåa strumpor, och släta,
                         Och gul Carcas. — — — [Corno.]
      Rödt Vin i gröna glas!
      Bröder lät oss alt förgäta;
      Sjungom om kärlek, ropa på vin.
           Välkommen min Cousine!
  
 * * *
  
 Där kommer Ulla Winblad; ge rum, och korsgeväret unnan!
                         Blås nu med force. — — — [Corno.]
 Ser du Cupidos Altar, släpp in den dägliga Nunnan,
                         Stick om ni törs. — — — [Corno.]
      Korsgevären nu i kors;
      Slå til porten, öpna tunnan.
      Käraste Bröder, Amen, gutår.
           Det bästa återstår!


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.