N:o 14

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

      Hade jag sextusende daler
                  I quartaler :||:
      Och en tunna guld i arf,
      Si då skulle jag hålla baler,
      Med pocaler :||:
      Glömma bort vårt tidehvarf.
Men framför alt så skulle jag dricka,
           Och så nicka,
           Och så hicka,
           Och så dricka,
      Glömma verldens små besvär.

      Löpare och Kusk och Lakejer,
                  som jag säjer, :||:
      Skulle jag då också ha,
      Mumsa Nebbens kräft-pastejer,
                  Jag ej väjer, :||:
      Ropa natt och dag hurra.
Men framför alt &c.

      Jag skull sätta hatt på min hjesse,
                  Ta på Esse', :||:
      Kungen, Femman, vinna til slut;
      Gubbar, sen som riker en bjesse
                  På intresse :||:
      Låna mina pengar ut;
Men framför alt &c.

      Handla, vandla skull jag så frier,
                  Rederier, :||:
      Stora skepp i Ocean,
      Köpa mig sen gods i partier,
                  Säterier, :||:
      Röda grindar kring vår plan.
Men framför alt &c.

      Min paulun med blomster och kransar,
                  Gröna fransar, :||:
      Och blompottor ofvanpå.
      Hjertat i mig spritter och dansar,
                  Jag mig ansar, :||:
      Til min brud dit vil jag gå.
Men framför alt &c.

      Ach hur lätt et ord skull mig vinna!
                  Tjenarinna, :||:
      Hur mår du min söta man?
      Hjertat börjar darra och brinna;
                  Min gudinna, :||:
      Krama mig så ömt du kan.
Men framför alt &c.

      Men ach! det til slut med mig lider;
                  Usla tider! :||:
      Snart mitt ödes mått är fyldt;
      Blir jag gift, en ting i mig svider,
                  At man vrider :||:
      Mig en krona oförskyldt.
Men då til tröst så skall jag ock dricka,
           Ock så nicka,
           Och så hicka,
           Och så dricka,
      Glömma verldens små besvär.