N:o 25, Krögaren

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Cornelius levde femti år,
Vår Herre honom tog i går,
han nykter nu bland änglar står;
vid Abrahams sida
är fåfängt förbida
en brännvinstår.

Cornelius dog uppå en krog,
just då han uti glaset slog,
och spelman till fiolen tog;
men tiden var inne;
Cornelii minne
det varar nog.

Cornelius vi ditt lik bese;
benrangel, knotor - ack och ve!
Dit levnads flaska tömd - må ske!
Blott brännvin dig födde,
du levde och dödde
en krögare.

Nr 25 sjunges på melodi nr 6