N:o 26, Fredmans begrafning

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

       Ur vägen och vik,
       Se på ståten
       Och hör på låten
Utaf trompeten för Bacchi lik - - -            [Tromb.]
       Hör trompeten igen!
       Käre vänner,
       Mån någon känner
Den gamle Fredman Urmakaren? - - -         [Tromb.]
       Stå stilla vid en sida
       Och låt processen skrida;
Ur vägen god vänner, hålt! - - -               [Tromb.]
Trompeterna blåsa stolt. - - -                 [Tromb.]
Min granne styrk ditt mod,
       värm din blod.
 
       Kolmodin vår vän
       För Prestafven,
       Och nu till grafven
Han rider närmast Trumpetaren. - - -           [Tromb.]
       Se på Kilberg så rask;
       Han allena
       Nu får orena
Et par halfärmar utur en ask. - - -            [Tromb.]
       Stå stilla vid en sida,
       Låt Lundholm ock få rida,
Med en klocka som stått i pant. - - -          [Tromb.]         
Trompeterna gå galant. - - -                   [Tromb.]
Min granne styrk ditt mod,
       Värm din blod.
 
       Fredman lefde och dog!
       Bröder alla,
       Vi kunna kalla
Hans själ et urvärk hans kropp en krog. - - -  [Tromb.]
       Vår lefnad är kårt,
       Bäst vi rusta
       Och oss förlusta,
Så kommer döden och tar oss bort. - - -        [Tromb.]
       Stå stilla vid en sida,
       Och låt processen skrida.
Här i verlden är mycken harm. - - -            [Tromb.]
Trompeterna blåsa larm. - - -                  [Tromb.]
Min granne styrk ditt mod
       Värm din blod.