N:o 27, Vid capit. August von Schmidts graf-chor

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

            Ur vägen :||:
    För gamle Schmidtens bår! :||:
    Här ligger Hjelten bland de stumma!
    Sorgpukor tumma, mumla och brumma.
            Kling klang :||:
        Hej klinga och gutår!

                Fall neder :||:
    Du nykterhetens vän :||:
    Är ej processen snygg och täcker?
    Se på Pukslagarn, sjelfve Stendecker.
            Kling klang :||:
        Han står på läktaren.

                Du suckar :||:
    Ja döden har sitt qval :||:
    Planberg han för med floret glaven.
    Ach aldrakäraste täck är Prestafven!
            Kling klang :||:
        Du täcka Kämpendal.

                I Choret :||:
    Där stadnar vår Prestaf. :||:
    Nu stämmas up musik redskapen,
    Och på sin hautbois spelar nu Knapen.
            Kling klang :||:
        Kom drick vid Schmidtens graf.

                Här hvilar :||:
    Vår redelige Schmidt! :||:
    Glasögon opp Herr Gutenschwager.
    På Basfiolen hör hur han gnager.
            Kling klang :||:
        Sitt stilla granne, sitt.

                Bland hjeltar :||:
    Har Bacchus mist sin man :||:
    Chorus i choret suckar och gråter,
    Nystedt han spelar, mungigan låter.
            Kling klang :||:
        Drick granne hvad du kan.

                Åt läktarn :||:
    Min granne titta opp; :||:
    Där ser du Bacchus sitter tyster.
    Uti vår andakt, en Broder, en Syster,
            Kling klang :||:
        Drick i vårt sorgelopp.

                Min granne :||:
    Vil du i choret? Topp! :||:
    Där får du flaskan ned ifrån lafven.
    Kilberg har nycklarna sjelf til graven.
            Kling klang :||:
        Er tjenare - låt opp.