N:o 3, Bacchi 2:dra riddarslag

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Se menigheten,
Hör på Trompeten,
Pukorna vid Bacchi Riddareslag;
Två Serviteurer
Bli Commendeurer
Af hans Orden denna dag;
Ordens Härolder Glock och Kämpendal
Bär sina spiror utan alt förtal.
Bom bom bom bom bom :||: Utan alt förtal.

Trohet bör lönas,
Tapperhet krönas,
Romersk dygd bör Romersk ära få,
Segrande Lansar
Bindas med kransar;
Bacchus tänker likaså;
Skattmästarn utaf Orden, Kolmodin
Bär uti korset två förgylda Svin.
Bom bom bom bom bom :||: Två förgylda Svin.

Klinga med Glasen,
Rör Orgel-basen;
Riddarena up i Choret nu gå.
Klang Bacchus dubbar
Två käcka gubbar,
Stora hjeltar bland de små.
Meisner til valspråk TOTA DIE för,
Nybom PLUS ULTRA. Hör Pukslagarn, hör.
Bom bom bom bom bom :||: Hör Pukslagarn, hör.

Undan för ropet!
Nystedt för stopet,
Planberg går som Ordens Canceller;
Truppen sig sluter,
Ordens Statuter
Joseph Israelson bär;
Ordens peruken bäres i ett skrin,
Jensen den sätter uppå Kolmodin.
Bom bom bom bom bom :||: Uppå Kolmodin.

Alt skal sig skicka;
Låtom oss dricka
Friskt de nya Riddarenas skål!
Friska humeurer!
Hej Commendeurer!
Lustigt i vårt våta prål!
Orden uplifvad, gammal är och vis,
Äldre än Ordo Aurei Velleris.
Bom bom bom bom bom :||: Aurei Velleris.