N:o 4, Riddare-edens afläggande i Ordens Capitlet

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Timp. - - - Hör Pukor och Trompeter!
                Hvar Riddare står så feter,
                Med rosor och guld-beslag.
                I dag blir det Riddar-slag.
Timp. - - - Stig fram du Bacchi hjelte,
                Knäpp igen dit Riddar-bälte;
                Och, Lundholm, stå ej så tvär;
                Stig Riddare fram och svär.
Tromb. - - - Hör Knapen han spelar - - - Oboe.
                Lundholm var värdig! Tag stjernan här. :||:
Timp. - - - Jag, Lundholm, jag bedyrar,
                Af bränvin min hjerne yrar,
                Af bränvin är all min blod,
                Och flaskan är min klenod;
Timp. - - - I Stjernan jag nu vinner,
                Mitt timglas det sagta rinner.
                Ach! Ach! tocken stjerna, lull!
                Aj aj! om hon vor af gull!
Tromb. - - - Hör Knapen han spelar - - - Oboe.
                Var Apelstubbe värdig! Fall ej omkull. :||:
Timp. - - - Jag Apelstubbe lofvar,
                Om lyckan mig väl begåfvar;
                Ell' om hon mig intet ger,
                At fäkta vid ditt baner;
Timp. - - - Jag tjent min Kung vid bomen,
                Men Bacchus min Far med gomen;
                Jag skrattar inför din tron
                Åt syssla och suspension.
Tromb. - - - Hör Knapen han spelar - - - Oboe.
                Österman var värdig! Stå rätt på skon. :||:
Timp. - - - Jag Österman allena,
                Contract i min minsta sena,
                Jas står nu här vid ljus,
                I nattråck och i karpus;
Timp. - - - Jag svär och jag bekräftar,
                Den stjernan man på mig häftar,
                Skal dingla och dangla våt;
                Mitt öga det går i gråt.
Tromb. - - - Hör Knapen han spelar - - - Oboe.
                Agrell var värdig! Låt, Knape, låt. :||:
Timp. - - - Hör Jensen! - Hvad befaller?
                Hit flaskor utaf kristaller!
                Skattmästar-peruken fram,
                Pomada, och tång och kam!
Timp. - - - Agrell han skal nu bära
                Skattmästare-kors med ära.
                Ja Vivat i Bacchi tjäll
                Skattmästaren Pehr Agrell!
Tromb. - - - Hör Knapen han spelar - - - Oboe.
                Dubbningen i Capitlet slöts nu i quäll. :||: