N:o 57, Bacchi böne och sententie bok

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK,
DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN
TIL TRÖST OCH STYRKO.

         Sjung och läs nu Bacchi böner,
         Se det våta Titelblad,
         Där han tröstar sina söner,
         Och gör en bedrövad glad.
         Läs då min granne; hör klockorna gå;
         Sjungom då alla båd stora och små,
Chor. Gutår! Gutår!

* * *

         Kära Bacchus hjelp min maga,
         Gif mig min beskärda del
         Lät en sup mig ej försvaga,
         Lät min hjerne ha sitt spel,
         Gör mig förnöjder til vatten och land,
         Tag du min granne nu bok uti hand.
Chor. Gutår! Gutår!

* * *

         Mig från törstig granne agta,
         Som vil titta i min bok,
         Lär mig sjunga tyst och sagta,
         Under verldens tunga ok,
         Lär mig förglömma båd sorger och qval
         Och i dig Bacchus blott hafva mit val.
Chor. Gutår! Gutår!

* * *

         Fader Bacchus om så händer,
         At ditt barn ej mer förmår,
         Men på gator, torg och gränder,
         Som en skugga går och står;
         Värdes du barnet då sjelf til dig ta,
         Och til friskt vatten det leda och dra.
Chor. Gutår! Gutår!

* * *

         Lät mig ställa så min vandel,
         At jag altid har contant,
         Intet tappa på min handel,
         Fast jag dricka skull' bastant,
         Intet bli surögd och trumpen och tvär,
         Intet, min Bacchus, bli tokug och kär.
Chor. Gutår! Gutår!

* * *

         Laga at när vinet tryter,
         Jag ej sticken blir och arg,
         Ej mot värden mig förbryter,
         Intet snålas som en varg,
         Lär mig at hedra värdinna och värd,
         Skönt jag vor nykter och maten förtärd.
Chor. Gutår! Gutår!

* * *

         Gif mig tålamod at vänta,
         Tils man slagit för mig i,
         Låt sen mina ögon pränta
         Hjertats ro i fylleri.
         Granne var lustig och munter och kär,
         Tiden och lyckan förglömma vi här.
Chor. Gutår! Gutår!

* * *

         Sen som jag fått alt fullkomna,
         Frisk som blomman i sin fröjd,
         Så lät mig då sagta somna
         Väl otorstig och förnöjd,
         Låter oss bedja som Bacchus oss lärt,
         Lefve då alt hvad som hjertat har kärt!
Chor. Gutår! Gutår!