N:o 58, Stadshagen

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

    Pastoral,
    Dedicerad til Herr Grosshandl. Eric Noer.

    Nej fåfängt! hvart jag ser,
        Ej minsta Nymph ger ögat ro;
    Om ej i grus och ler
        En klacklapp af en sko. Fin.
    Ej visar mig en täck Bergere
        Sin fot i språnget blyg.
    Hvad ser jag? Toffeln ligger där
        Förutan öfvertyg. D.C.

* * *

    Fast Soln hvart tak förgylt,
        Vid tusen Foglars morgonsång,
    Syns ändå ingen skylt
        På minsta Krögar-Stång. Fin.
    Ach hade Fredman blott förlag,
        Sågs här i hvart et hörn
    En målad kanna med beslag,
        Och på dess lock en örn. D.C.

* * *

    Ja! hvart jag vänder mig,
        Emellan gropar, kärr och dy,
    Förvillad är min stig,
        Och alla Nympher fly. Fin.
    Hvem hör min sång från denna sten,
        På en så sumpig plan?
    Blott Skatan på den torra gren,
        Och Kråkan där i gran. D.C.

* * *

    Syns åkrens gyldne prål
        Nedbugnande vid vädrens sus?
    Hörs Skördemännens skrål
        Bland lior, glas och krus? Fin.
    Nej fåfängt söks en stackad vålm,
        Och ingen Lyra hörs,
    Fast vägen bär til Drottningholm,
        Dit Sång-Gudinnan körs. D.C.

* * *

    Nej vid min klagoton,
        Jag Bromsars trumpna mummel hör;
    På klippan råmar Kon,
        Och Tjuren nedanför. Fin.
    Vid gärdsgårds-grindens brutna led
        Sig Hästen, stielpt så matt,
    Där den som nyss så modig red,
        Nu snarkar utan hatt. D.C.

* * *

    Hvad sqvalpning i hvart stig!
        Tallkottar, stickor, ris och barr!
    Där Ufven grufvar sig
        Vid gamla Stammars knarr. Fin.
    Ej plockar Herdens trogna hand
        Åt lilla sin Jeanette,
    Ur dessa tufvors sqvalp och sand,
        En enda Bröst-Bouquett. D.C.

* * *

    Så sitte länge hin
        Här törstande, och intet jag!
    Gladt hjerta och godt vin
        Är lifvets sammandrag. Fin.
    Du som från släp och gräl och tvång
        Til Bacchi Vinpräss går,
    Sjung här din rätta frihets sång,
        Ditt glas islagit står. D.C.