Skålknallen.

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

   Båd' i kjul[1] å slask å tö
Får en knalle gå å mola.
Pina, håla, rasa, dö!
Hva' han sliter lell på jola!
        Upp mä påsen! hutt!
        Nu i långa skutt
Skalar[2] ja', som tusan böfla,
Frå' kamratera, di stöfla.

   Båmmelstug för harrgårdspiger
Har ja' hela påsen full.
Tönnatappa, munnagiger
Å små örhäng' utå gull.
        Dä ä inte fritt.
        Att ja' la har hvitt[3].
I Borås ja' feck dä rara;
Köp, men tösst för Guds skull bara!

   Folk ska fö' sek, ska ja' säja,
Å dä ä la inga skam,
Um en sulle[4] lurendreja
Lite smått frå' Köpenhamn.
        Men dä kostar bra,
        Aj, di muter'a!
Hva ska snoka te i väla[5]
Dä finns tjuf va' nokk, som stjäla.

   Nolåt [6] vell ja' vänna mek;
Dar ä folket lätt att lura.
Dar så får ja' fuglastek,
Dar ä dyka fan så dura [7].
        Genom Stockhulms sta'
        Vell ja' väjen ta.
Dar tar kongen hatten å se',
Nar ja' ränner mä min påse.

Tacka vell ja' Stockhulm! dä
Ä' en sta', som ännu stöttar [8].
Däckera [9] så töcka mä.
Ä som grågäss dit di flöttar.
        Bums blir däka grann,
        Köper sidenbann,
Blanka skor å reggarnskjola,
Å bär pluvel [10] medt i sola.

Penga, så åbäkelia [11],
Tjänar hon i vale mä [12].
Å ho' går på kommedia,
Broki, sum ett fjärafä.
        Men ja' minns la, ja',
        Hva' ho' fårr ble' gla,
Nar en bannastump ja' ga'na,
Då ho' sto' så rö' å glana [13]!

Men mi' Maja hemma blir,
Fan ska aldri' aldri' få'na,
Aj, mett hjärta ännu svir,
Nar ja' bara tänker på'na.
        Ho' ä lite sur,
        Men dä går la ur,
Allt dä onna, sum ho' låsser,
Nar ja' kåmmer i kalosser.

   Ja' ska bli en kabaljer,
Köpa klocka mä pettsafter,
Håndska, harullshatt å mer,
Um dä står i mi'a krafter.
        Men dä går la, lell,
        Sum vår Harre vell,
Å um de regalt går galet,
Går ja' in ve »fårsta Garlet». 1. Köld.
 2. Springer.
 3. Arsenik.
 4. Skulle.
 5. Världen.
 6. Åt norr.
 7. Dura dykar, d. ä. dyra dukar.
 8. Änna stöttar - riktigt duger.
 9. Flickorna.
 10. Paraply.
 11. Ofantligt.
 12. I vale mä - tillika
 13. Stirra.
Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.