Sonet 84

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Hvem säger mest? Hvem kan väl mera säga
Än detta stolta lof: blott du är du?
Deri är allt förborgadt, som vi ega
Till hjelp att se, hvem mest dig liknar, ju.

En stackare den skald, som ej har makt
Med någon smula glans sitt ämne måla;
Men den, som dig besjunger, — om han sagt,
Att du är du, så bör hans visa stråla.

Om blott dig sjelf han återgifva ville,
Och, som ditt väsen är, så klart han skref,
Då gaf kopian ära åt hans snille,
Och öfver allt hans stil beundrad blef.

Du till din skönhets lycka lagt ett bann:
Du älskar ros, som ej dig rosa kan.