Sonet 93

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Så skall jag lefva, troende dig trogen,
Lik en bedragen man; så än jag gläds
Åt dig, fastän du är till falskhet mogen:
Din blick hos mig, ditt hjerta annorstäds.

Ty hat kan icke i ditt hjerta trifvas,
Alltså syns der ej, om du gått på sned.
Hos andra bruka hjertats bragder skrifvas
I nycker, miner, rynkor till och med.

Men himlen vid din skapelse beslutit
Att i ditt öga lägga kärlek blott;
Hvad än i hjerta eller hog du brutit,
Din blick skall tala blott om ljuft och godt.

Du liknar Evas äpple, jag befarar,
Då ej din dygd emot ditt yttre svarar.

ifrån W. Shakespeares sonetter (1871) av (Carl Rupert Nyblom)