Den stora skaran

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

De ha vunnit. De vila. Hur deras kronor lysa.
Deras långa, långa vila har intet slut.
De ha smakat mörkret. De ha druckit döden.
Deras ord var evigt: "Amen!"
Deras trofaste Gud
i den hårda natten band deras ärekrans.
Dess namn är mer än glädje.
Dess namn är livets djupa tapperhet.

De ha vunnit. De vila. Hur deras kronor lysa.
Må vi härda ut. Se, livet är icke långt.
Må vi minnas vilan. Må vi minnas kronan.
Må vi minnas lösensordet.
I en karg himmels trygd
är vår sista boning redd och vår fasta borg.
Dess namn är mer än glädje.
Dess namn är livets djupa tapperhet.