Villa Nardi

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

(Sorrento.)

Gode sjöman, vid vindarnes lekande lopp
Skjut ut snäckan till hafs, hissa seglet i topp!
     Låt mig slippa att se
     Sista skymten af land
     Med de lunder, som le
     Bjärt i morgonens brand!
Ut med blixtrande årblad att bryta
Hvarje grönskande hägring af flyende strand,
Som gycklar på speglande yta!

Där en regnbåge målar det daggiga berg,
Står ett tjusande hem, hvitt i skinande färg.
     Som en lefvande skylt
     Linda rosor dess port,
     Och af sydsol förgylldt
     Skjuter fruktträdet fort,
Medan springbrunnen sorlar en saga,
Och ur droppande grottor, som hafvet har gjort,
En sörjande Circe hörs klaga ...

Håll din hand som ett synrör för spanande blick,
Gode sjöman, och säg hvad i sikte du fick!
     Stöder ingen sin arm
     Emot bröstvärnets vall?
     Häfves icke en barm
     Under kors af korall?
Ser du ej ett par pärlor, som halka
Under dröjande färd ned i dyningens svall
Att brunhylta kinder ge svalka?

Nej, jag vet hvad du ser! Öfver blånande bukt
Böjer trädet en gren, tung af glödande frukt.
     Midt i yppig natur,
     Där det slagit sin rot,
     Det från bröstvärnets mur
     Sträckes hafvet emot ...
Hvem får vinsten af alla dess vårar?
Ned i svallet det skakar de gyllene klot --
Har icke ett träd sina tårar?
Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.