Vinterkväde

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Det är så kraftigt – men så kallt i Norden!
TEGNÉR.


Må andra sjunga till Nordens pris
Och högt berömma dess snö och is!
Jag kan det icke! Jag släpper lutan,
Så snart jag ser på den frusna rutan,
Där vintern skrifver sitt runospråk
Om kammarvakt och om evigt tråk;
Ty, om jag ej hör till »stora världen»,
Så får jag icke ta del i flärden,
Som jublar nu under lust och id,
Emedan vintern är mörksens tid.

När andra värma sig af kurtisen,
Tar jag min värma, med nöd, från spisen,
Där veden jämrar sig våt och rå,
Liksom sitt kval den mig lät förstå;
Men säg, hvi klagar du, oförnöjde?
Med dig att byta jag aldrig dröjde;
Ty innan kvällen ditt kval tar slut,
Men mitt skall räcka, – ja, vintern ut.
Ej mycket tårarna kunna båta;
Om än jag ville på allvar gråta,
Blir denna trösten oändligt kort,
Ty tåren fryser ur ögat bort.
O, hvarför föddes jag i de länder,
Där halfva året man hackar tänder!

Väl snön bär oskuldens färg, så skir,
Vid idel oskuld dock led man blir.
Ja, Gud välsigne den »höga Norden»!
Jag bodde hellre på södra jorden.
Se, blott där ute! Se hur de gå
I ulfvakläder på fötter två!
Se, hur den tjutande nordanvinden
Med klart berlinerblått sminkar kinden,
Se, hur på näsan, blodröd af frost,
En istapp fattat sin höga post,
Och se hur naren hvitlimmar håren,
Att man går gubblik i bästa åren!
Hvad finns för härligt i allt det där?
En gåta det mig för visso är.
Om än jag ville så skamligt skryta,
»Du ljuger!» skulle ju stormen ryta.
Ja, hur poeterna sjunga må,
De frysa säkert rätt bra också! – –
Må fritt de kalla sin Nord en »Lilja»,
Men blommor kunna de icke skilja,
Det vill jag säga dem midt i syn,
När blindt de sväfva i silfverskyn!
Och härmed slutar jag jeremiaden;
Ty jag skall låna mig ved i staden.
Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.