Jag har ett arf i himmelen

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

<< "O, låten dock barnen få komma till mig"

Jag har ett arf i himmelen
av Christina Charlotta Lindholm

Det är högtid igen >>

Källa Sånger af Nanny, 1872. Till skillnad från för de övriga texterna i Sånger af Nanny är ingen melodi angiven till denna sång.

Arfvet.

1.
Jag har ett arf i himmelen,
Förvarfvadt af min bäste vän.
Ovanskligt är det och består,
När jordens härlihet förgår.
2.
Hvad hör det, om jag också här
En ringa tjänare blott är,
Jag skall ju en gång blifva rik,
Guds gida, helga englar lik.
3.
Hvad gör det, på på törnströdd stig
Jag vandrar här; jag närmar mig
Med hvarje steg min Faders hus,
Der allt är salighet och ljus.
4.
Pris vare dig, min Frälsare,
Som ville dig i döden ge,
För att jag skulle, frälst och fri,
En himmelrikets arfving bli!Sånger af Nanny

Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter