Se omkring dig! Nyss naturen

Från Svenska Dikter
Hoppa till: navigering, sök

Morgonen.

Se omkring dig! Nyss naturen
Tyst försänkt i hvila låg
Och med stilla, hoppfull långtan
Dagens gryning emotsåg.
Nu hon kommit. Se hur solen
Tågar fram på fästet skön!
Hör hur fåglarne i lunden
Sjunga högt sin morgonbön!

Flodens bölja sakta krusas
Rörd af ljuflig vestanfläkt,
Blomman öppnar blygt sitt öga,
Utaf morgonljuset väckt.
Genom trädens gröna kronor
Det en stilla susning går;
Hoppfull, som en barndomstanke,
Nu den unga jorden står
Sånger af Nanny

Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.

Personliga verktyg
Navigering
dikt efter stickord
Språk

Skriv ut
Utskriftsvänglin utgåveIPv6

Dikter:

norska dikter | engelska dikter