Avsked från världen, vid en häftig sjukdom

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Så är min frihets timma här,
Som min förlossning med sig bär,
   Den jag så länge efterlängtat :
Så får min själ sitt ursprung nå,
Och stoftet till det stoftet gå,
   Till vilket det så hjärtlig trängtat.

En kort och bitter levnads tid,
I tvivlan, oro, sorg och strid,
   Har jag förnött, på denna runden,
Och går nu, i det glada hopp,
De tvivlans mål att lösa opp,
   Som ingen kan, förrn sista stunden.

Det enda, mig här fägnat har,
En obeskrivlig kärlek var
   Till min utvalda, ljuva maka :
Hans levnad var vitt glädjebröd :
Hans bortgång var min vissa död :
   Då feck jag dödsens början smaka.

Nu syns mig döden ej mer svår :
För den, som högst av nåd består,
   Som över allt sig milt förbarmar,
Jag kastar mig i vördnad ner,
Mig i hans makt och vishet ger :
   Jag vilar i hans kärleks armar.

Uppå den grav, som sluter in
Min makas stoft och askan min,
   Skall man vårt kärleks minne sätta :
En ädel kärleks högsta mått
På jorden var vår bästa lott :
   I himlen få vi nu den rätta.