Dygden

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

 Ja, ädle Yngling! hör den gudaröst
 Från gråa Bardens silfverharpa strömmar!
 Vid nöjets sköte fjättra ej Ditt bröst
 Och misstro hoppets rosenröda drömmar.
 Stig upp att verka, lifvets dag år kort -
 Dess gyllne morgon, skall han drömmas bort?
 
 Dig fogar Äran, leende, min vän!
 En evig krans af klara helgonstrålar.
 Gack, ädle Yngling, att forvärfva den
 Med bragder like dem, oss Fabeln målar.
 Ja följ med själens himlaburna drift
 Till Minnets ära Bardens föreskrift.
 
 Där bort på fjällen, i ett åldrigt slott,
 En Skönhet längtar att Dig handen gifva:
 Dess kinder härmar morgonrodnan blott
 Och hvit är barmen som en nyfödd drifva.
 Elysisk vällust blomstrar i dess famn
 Och lifvets fullhet - Dygd är Tärnans namn.
 
 I bygd och städer, leende och fri,
 Hon förr beundrad gick bland Folkets skaror.
 Dess klara öga Skaldens svärmeri Elektriskt
 tände, och mot död och faror Den unga
 Hjelten för dess bifallsblick,
 Glad som till festlig offermåltid gick.
 
 Nu egennyttan, denna grymma Fé
 Med gyllne bommar slutit jungfruburen,
 Begärens hopar, mäktigt väpnade
 Med blanka trollsvärd stå på vakt kring muren,
 Och fega Svaghet! Du, till seklets blygd,
 Förbytt i jätte, ger åt porten skygd.
 
 Ett nyckfullt öde har med törnets qual
 Besått den bana som åt borgen leder,
 Å ömse sidor en elysisk dal
 Sin rika fägring lockande förbreder
 Och villans döttrar sväfva där i dans,
 Af rosor krönte, i sylfidisk glans
 
 Upp, tappre Yngling! rusta Dig till strid!
 Den fega svärmen flyr for modets klinga
 Och Religionens väldiga Egid
 Skall trygg och oskadd Dig till målet bringa.
 Så gack att sofva efter stridens harm
 En helig brudnatt vid den huldas barm.
 
 Lät hennes kyssar festligt viga Dig
 Till nya segrar, nya bragders ära.
 Mot lastens hydra i ett evigt krig
 Du evigt nya lagrar då skall skära
 Och snart Ditt namn, vid minnets rökelse,
 Förgudadt skalla genom seklerne.


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.