Vällustens förakt

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Canzone

 O Yngling! rys att smaka
 De blomsterkrönta skålar,
 Som Lustans Fé med listig hand dig räcker.
 Begäret håll tillbaka!
 Den purpursaft, där prålar,
 Förnuftets stråle i ditt hjärta släcker.
 Snart ryslig natt betäcker
 Den häpna Andens öga:
 Till afgrundsbrädden drifven,
 Du klagar, öfvergifven,
 Och tordönsstämmor svara från det höga.
 O, darra! evigt dödde
 Den gudaeld, som än i stoftet glödde.
 
 Må andra lifvets fröjder
 I skummande pokalen
 Med ifver söka, - i Ditt Tempel, Fröja.
 På bergens fria höjder,
 I stilla blomsterdalen
 Åt Alltets skönhet vill jag mig förnöja,
 Se Dagens Brud sig höja,
 Med gullröd prakt, ur vågen,
 Se gyllne skyar simma
 Kring azurns fällt och glimma
 I skiftad glans den rika himlabågen,
 Vill höra lärkan quittra
 Af fröjd - och källan slå sin dofva zittra.
 
 Då Nattens Måne thronar
 I bleka stjernehåren
 Och Karlavagnen rullar, tyst, kring Norden,
 Då näktergalen tonar
 De eviga begären,
 Som aldrig, aldrig, fyllnad nå på Jorden,
 En ängel dessa orden
 Då hviskar i mitt öra:
 "Håll obesmittad Bruden!
 "I hvita andeskruden
 "Hon snart skall möte med sin brudgum göra,
 "Och, lyft från Jordens dalar,
 "sitt intåg hålla i hans blåa salar."
 
 O, fjärran öfver gruset
 Den helga staden prålar -
 Han ler i hoppet, lik en dag, som randas -
 Där öfvervanskligt ljuset
 Från Pärltak återstrålar
 Och himmelsk vårluft öfver nejden andas,
 Där gullpalatsen blandas
 Med skumma cederparker,
 Där änglaharpor klinga,
 Och silfverklockor ringa
 Till bords med Jovas fromma patriarker,
 Och lifsens strömmar flyta
 Och ambravindar krusa deras yta.
 
 Här evigt den sig gläder
 Som ej på Jorden trälar,
 I svarta brott ej fläckar sina händer.
 I ljusa högtidskläder,
 De trognas syskonsjälar
 Gå, hand i hand, på Evighetens stränder.
 O! dit i glädjens länder,
 Min ande ock skall ila,
 I lifvets bad forskönas,
 Med himlarosor krönas
 Och säll i Edens cederskuggor hvila.
 Han under pröfningsåren
 Ju följde oskuld och Natur i spåren.


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.