Krigssång

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

 Mål för driften af en renad håg,
 Mål som mödan endast hinna lärde,
 Skönsta segerrof på lifvets tåg,
 Öfver guldets och demantens värde!
 Änglarena Skönhet! Dig, o Dygd!
 Älskar Ynglingen i Sveas bygd.
  
 Hell Er, ädle! som vid Dygdens bud
 Villigt trotsen plågorna och Döden!
 Hell Er, ädle! som i lagerskrud
 Vid dess altar festligt offerblöden!
 Evigt skiner sårens purpurglans
 Marterkronan blir en helgonkrans.
  
 Hell Dig, Jätte som på skyberg går!
 Ej med grusets dina flammor blandas.
 Polens stjärnor kransa ju ditt hår,
 Blåa eterns änglaluft Du andas.
 Hell Dig, hell Dig! vid din segerfot
 Ödets åskor ryta fåfängt hot.
  
 Kämpa, Yngling! Äran blir din lön
 Dygdens törnstig till dess praktslott leder.
 Ila, ila! Bruden är så skön,
 Rosigt läger hon sin brudgum reder.
 Upp, att rusas vid Gudinnans barm!
 Upp, att slumra på Gudinnans arm!
  
 Frukta nöjets smilande försåt.
 Glädjens stunder fly på ljungeldsvingar.
 Harpans toner byta sig i gråt
 Och i liktåg dansens yra ringar.
 Quar står törnet när dess rosor fly —
 Äran ensam evig är och ny.
  
 O! hvad kjusning att på lifvets rand
 Trottsigt sväfva under ärans fanor!
 Hjärtat minnes då sitt fosterland,
 Mins från himlen sina ärfda anor,
 Och bland morden, vid trumpetens ljud,
 Viges Hjelten till en väldig Gud.
  
 Ljungen, Svenskar! i Carl Johans spår
 Upp till ärans stjärnbeströdda himmel!
 Ljungen, ljungen ! Öfver likberg går
 Hjeltens bana. — Långt från krigets hvimmel,
 Jag af Sångmön förd i trollband är
 Och för svärdet klagolutan bär.


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.