Än mins jag er, I röda, blå

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

<< Morgonsolen redan strålar

Än mins jag er, I röda, blå
av Christina Charlotta Lindholm

Väl gör du, då du fram ur skyar träder >>

Ur Sånger af Nanny, tryckt i Göteborg 1872. Melodin i Folkskolans Sångbok nummer 46

Mina blommor

Än mins jag er, i röda, blå
Och hvita ljufva blommor små.
I voren barn af himlens ljus,
Ej vuxna här i jordens grus.

Jag nämnde eder hopp och tro
Och kärlek. Ack, I skullen bo
Derinne djupt uti mitt bröst
Och blomma än i lifvets höst.

Men stormen kom — och se, han bröt
Ock blommorna uti mitt sköt!
Der stod jag nu, o, huru arm,
Fastän helt nyss så rik, så varm.

i mina blommor, älskade,
Får jag väl eder återse?
Jag bidat har, jag bidar än,
O, uppstån ur förgängelsen!

Än mins jag er, I röda, blå
Och hvita ljufva blommor små.
I ären barn af himlens ljus,
Ej vuxna här i jordens grus.
Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.