Morgonsolen redan strålar

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

<< Vänliga stjernor på lefnadens himmel

Morgonsolen redan strålar
av Christina Charlotta Lindholm

Än mins jag er, I röda, blå >>

Ur Sånger af Nanny, 1872. Melodin, som kan sjungas som tvåstämmig kanon, finns i Sånger för skola och hem av Julius Hammarlund, 1921.

Arbetsamhet.

Morgonsolen redan strålar
Högt på blåa himmelen,
Lilla fågeln glättigt sjunger
Från sin gren igen.

Såsom han vi glada stämma
Upp vår sång mot himlens höjd.
Sedan skynda vi att börja
Arbetet med fröjd.

Dagens stund är snart förliden.
Blott för den, som flitig är.
Bliver efter slutad möda
Vilan ljuv och kär.
Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.

|Vänliga stjernor på lefnadens himmel|Än mins jag er, I röda, blå