Snart komma vårens friska vindar

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Vårvindar

Snart komma vårens friska vindar
Hitöfver till vår höga nord,
Med värme till vår frusna jord;
Då grönska åter våra lindar,
Man hörer lärkans glada sång,
Och bäckens sus, och böljans språng
Vid vårens friska vindar.

I menskans hjerta glädjen åter,
Lik späda blomman, spirar opp,
Det fylls igen af ljus och hopp
Och alla sorger fara låter.
Det glömmer jordelifvets tvång
Och höjer gladt sin enkla sång
Vid vårens friska vindar,

Väl våren här är snart förliden,
Hon flyktitar hastigt från oss bort,
Som drömmen hon är ljuf och kort;
Det fins en vår dock bortom tiden,
Hvars blommor alltid sköna stå,
Hvaröfver inga stormar gå,
Blott evigt friska vindar.
Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.