Vänliga stjernor på lefnadens himmel

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

<< Hvad söker jag här?

Vänliga stjernor på lefnadens himmel
av Christina Charlotta Lindholm

Morgonsolen redan strålar >>

Ur Sånger af Nanny, tryckt i Göteborg 1872. Melodin i Folkskolans Sångbok nummer 46

Barndomens minnen

Vänliga stjernor på lefnadens himmel,
Ljufliga minnen från barndomens tid,
Än under jordlifvets oro och hvimmel
Hör jag er hviska om sällhet och frid.

Fröjder i lifvet visst hjertat har funnit,
Dyrbara minnen väl samlat det har;
Men fastän sköna, de bleknat, försvunnit,
Barndomens minnen blott trogna står qvar.
Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.