Måns Stenbock han talade så till sin här

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

<< Jag mins då i min barndomsda'r

Måns Stenbock han talade så till sin här
av Christina Charlotta Lindholm

Blommornas konung, det namn du har vunnit >>

Ur Sånger af Nanny, tryckt i Göteborg 1872. Melodi i folkton nedtacknad i Melodi-Boken nummer 46.

Måns Stenbock

Måns Stenbock han talades så till sin här:
"I gossae, nu gäller det pröfva,
Om mod uti bröste än hos Svensken det är,
Ej fienden länge lär töfva."

"Sen morska och hurtiga ut! då förvisst
Skall fienden för eder springa,
Och segern vi skola få behålla till sist,
Tack vare vår svenska klinga."

"Framåt mina gossar, framåt, må i dag
För kungen och landet vi strida,
Som ärlige män, att vi ej ett nederlag
Med smälek och hån må få lida."Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.