Glädjens blomma, du trifs ej väl

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

<< Och lilla Karin vandrar tidigt åstad

Glädjens blomma, du trifs ej väl
av Christina Charlotta Lindholm

Så sköna blommor i dalen stå >>

Ur Sånger af Nanny, tryckt i Göteborg 1872. melodin ur Folkskolans Sångbok nummer 39.

Glädjens blomma.

Glädjens blomma, du trifs ej väl
Hör i jordens grus.
Alltid längtande blickar du
upp mot himlens ljus.
"Ack, derofvan en gång slå ut
Hjerteblad evigt friska."
Så du höres ofta här
Till sorgset hjerta hviska.
Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.